Fâtiha Suresi

By | 10 Ağustos 2015

fatiha-suresi-2Okunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Elhamdü lillâhi Rabbil-âlemiynfl], Er-Rahmânir-Rahiym [2], Mâliki yeumid-dîyn [3]. İyyâke-nâbüdü ve iyyâkenesteiyrı [4]. İhdinas-sırâtal-müstekıym [5]. Svrâtalleziyne en’amte aleyhim Gayrilmağdûbi aleyhim ue leddâlliyn [6]. (Âmin!…)
Ma’nâsı: “Hamd (övmek, övülmek), âlemlerin Rabbı olan, Rahman ve Rahîm olan, âhiret gününün sahibi olan Allâh’a mahsustur. (Ya Rabbi) ancak sana kulluk ederiz (ibâdet ederiz), ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna ilet… Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (Âmin!…) (Yâ Rabbi duamızı kabûl eyle!…)
İzâh: En büyük duâ “Fâtiha Sûresi”dir. Fâtiha Sûresiyle “Ayetel’Kürsî”yi okuyanın evinde nazar değme zararı olmaz. Yâni bu sûreleri okuyan kimseye nazar değmez. Akşam sabah bu Fâtiha Sûresini okumalıdır. Hastalara da Felâk, Nâs, Fâtiha Sûrelerini okumalıdır.