Fasit Evlilik Nedir?

By | 23 Nisan 2015

fasit-evlilik-nedir    Akdin rukünları ve şartları bulunmakla birlikte, sıhhat şartları mevcut olmazsa, meselâ, şahitler yoksa veya tek şahit varsa evlilik akdi fasit olur.
Fasit evlilik akdi, evliliğin devamı için yeterli olmamakla birlikte, devam ettiği müddet içerisinde birtakım hukukî neticeler doğurmaktadır. Bu akitle evlenen kişilerin evlilik hayatlarım sürdürmeleri caiz değildir. Kendileri ayrılmadıkları takdirde hakim ayırır. Fasit akitle evlenen çiftler arasında cinsî münasebet gerçekleşmemişse, bu akit hiçbir netice doğurmaz. Eğer cinsî münasebet olmuşsa, fasit akdin doğurduğu neticeleri şöyle sıralamak mümkündür:
a) Belirlenmiş olan mehirle mehr-i misi karşılaştırılır, bunlardan az olan kadına verilir,
b) Evlenme tarihinden itibaren en az 6 ay, ayrılmadan itibaren en fazla 1 yıl içinde doğan çocuğun nesebi sahih ve sabit olur, yani, doğan çocuk, fasit akit ile evlenen ana-babaya ait olur. İmam Muhammed, evlenme tarihi yerine cinsî münasebet tarihini esas almaktadır.
c) Her iki taraf için de, belli derecelerdeki birbirlerinin yakınlarıyla evlenmek ebediyyen haram olur,
d) Ayrılmalarından itibaren kadının iddet beklemesi, kocanın ise iddet esnasında onun nafakasını temin etmesi gerekir.