Farz Olan Haccın Yapılış Şekli Nasıldır?

By | 13 Temmuz 2015

farz-olan-haccin-yapilis-sekli-nasildir    Mîkat demlen ihrama girme yerlerinden birine gelindiğinde yıkanılır veya abdest alınır. Gerekli temizliklerin tümü yapılır ve ihrama girilir ve ihram için iki rekât namaz kılınır. İhrama niyet edilip, “Ey Rabbim! Ben hacc yapmak istiyorum, bana kolaylaştır ve benden kabul buyur!” şeklinde dua edilir. Sonra Lebbeyk Allahumme lebbeyk… diye telbiyede bulunulur.
İhrama girildikten sonra koku sürünülmez, eşi ile herhangi bir ilişkide bulunulmaz, saçlar, tırnaklar, vücuttaki kıllar kesilmez. Av hayvanları avlanmaz, ağaçlar, yeşillikler koparılmaz. Çirkin sözler söylenmez, kimseyle çekişilmez, kavga edilmez. İhramlı iken yıkanmak ve para kesesini/kemerini beline bağlamak caizdir.
Her namazdan, her yokuş inişten ve çıkıştan, her yolcu kafilesiyle karşılaşmadan sonra telbiyede bulunulur. Mekke’ye girilmeden önce yıkanılır veya abdest alınır. Mekke’ye girildiğinde ilk olarak Kâbe’ye gidilir, Kâbe görüldüğünde telbiye getirilip tekbir alınır, tehlil getirilir, salât ü selâm okunarak, “Ey Allahım! Beyt-i şerifin teşrifini, tazimini, tekrimini, hayrını ve yüceliğini artır!” diye dua edilir.
Sonra Hacerü’l-Esved tarafına yönelerek tekbir alınıp Hacerü’l-Esved selâmlanır. Mümkünse, kimseye zahmet vermeden öpülür veya el sürülür. Ardından da Kâbe sol tarafa alınarak. Hatim’in dışından Kudüm tavafına başlanıp Kâbe’nin etrafında yedi kere dolaşılır. Her dolaşmada (şavt), Hacerü’l-Esved, karşısına gelindiğinde selâmlanır. Tavaf tamamlandıktan sonra, mümkünse Hz. İbrahim’in (as) makamında, mümkün değilse mescidin uygun bir yerinde iki rekât namaz kılınır ve tekrar Hacerü’l-Esved selâmlanır.
Böylece kudüm tavafı tamamlandıktan sonra sa’y için önce, Kâbe’yi görebilecek şekilde Safa tümseğine çıkılıp Kâbe’ye yönelerek tekbir ve tehlil getirilir, salat ü selâm okunur. Ardından Merve’ye doğru gidilir. Bu şekilde dört kere Safa’dan Merve’ye karşı tekbir ve tehlil getirilip, salat ü selâm okunur. Bu şekildeki her geliş ve gidişte telbiyede bulunulur. Koşarak yüründüğü vakitte Safa ile Merve arasındaki gidiş gelişlerin peşpeşe yapılması daha faziletlidir.
Yalnız hacca (hacc-ı ifrad) veya hacc-ı kırana niyet edilip de bu şekilde sa’y yapıldıktan sonra da ihramlı olarak Mekke’de kalmaya devam edilir, böylece arzu edilen her vakitte Kâbe’yi tavaf etme imkânı doğar. Zilhiccenin 8. günü (tevriye günü) sabah namazı ihramlı olarak Mekke’de kılınır, ardından Mina’ya çıkılır. Orada, arife gününün sabah namazı kılınıncaya kadar beklenir. Sonra Arafat’a gidilir, o gün güneş battığında Arafat’tan Müzdelife’ye gidilerek gece orada geçirilir. Kurban bayramı gününün fecri doğunca, sabah namazı kılınıp Müzdelife’de bulunan ve Meş’ar-i Haram denilen yere gidilerek orada biraz durulur. Bu gidiş ve gelişlerin tümünde de telbiye getirilir.
Meş’ar-i Haram’dayken fecrin tamamen açılmasından sonra, fakat güneşin doğmasından önce Mina’ya doğru sükunetle yürünür. Mi-na’daki Akabe Cemresi’ne 7 küçük taş atılır, her taştan sonra tekbir getirilir. Taşlamadan sonra orada beklenmez. Artık dileyen kurban kesebilir, sonra da saçlarının uçundan bir miktar keser. Bunlar yapıldıktan sonra, -eşiyle ilişki dışında- ihramlıya yasak olan şeylerin tümü helâl olur.
Sonra, bayramın 1., 2. veya 3. gününde ziyaret tavafı yapılır, ardından iki rekât namaz kılınır. Farz olan bu ziyaret tavafından sonra eşiyle cinsel ilişki kurması da helâl olur.
Ziyaret tavafından sonra cemrelere taş atılmak üzere tekrar Mina’ya gidilerek, üç gün beklenir. Bayramın 2. günü zeval vaktinden sonra, Mina’daki Mes- cid-i Hayf yakınında bulunan Cemre-i Ola’dan başlanarak, Cemre-i Vusta’ya ve Cemre-i Akabe’ye 7’şer taş atılır. Her taş ile birlikte de tekbir getirilir, 1. ve 2. cemreye taş atıldıktan sonra, orada durularak kendisi, ana-babası ve bütün müs- lümanlat için dua edilir. Ancak 3. cemreye taş atıldıktan sonra orada dua için durulmaz.
Bayramın 3. gününde de zevalden sonra bu şekilde cemrelere taş atılır. Eğer bayramın 4. günü girdiğinde de Mina’da bulunuluyorsa, aynı şekilde o gün de cemrelere taş atılır. Sırf bugüne mahsus olmak üzere, cemrelere taş atma, zevalden önce de yapılabilir. Atılacak taşların, cemrelerde biriken taşlardan alınıp atılması mekruhtur.
Bundan sonra tekrar Mekke’ye dönülür veya yol üzerindeki Muhassab denilen düzlükte durup dinlenilebilir. Buradan Mekke’ye gidilerek doğruca Kabe’ye varılır ve veda tavafı yapılır. Ardından iki rekât namaz kılınır. Sonra zemzem kuyusunun yanma gidilip Beytullah’a karşı durularak zemzem içilir.
Zemzem içildikten sonra, Kabe’nin yüksek eşiği öpülerek Allah’a harnd ve Ondan mağfiret talep edilir. Ardından tekbir ve tehlil getirilerek Mültezem’e gelinir, Kabe’nin örtüsüne tutunarak dua edilir. Eğer Mekke’de kalınmayacaksa, yüz Beytullah yönünden çevrilmeden, geri geri gidilerek Harem-i Şeriften çıkılır.
Kadınların, tekbir, tehlil ve telbiye esnasında seslerini yükseltmemeleri, Kabe’yi tavaf ederken ve sa’y esnasında koşmamaları, hacc görevlerini yerine getirirken yüzlerini örtmemeleri, Haceru 1-Esved’i öpmek veya ona dokunmak için erkeklerin arasına girmemeleri gerekir.
Hacc esnasında âdet görmeye başlayan bir kadın, Kabe’yi tavaf hariç, haccın bütün menasikini yerine getirebilir. Tavafı ise sonraya bırakması gerekir. Bu gecikme nedeniyle kendisine herhangi bir ceza gerekmez.
Ziyaret tavafından sonra âdet görmeye başlayan bir kadının üzerinden, vacib olan veda tavafı düşer.