Farz Olan Haccın Vekaleten Yapılabilmesi

By | 13 Mayıs 2015

farz-olan-haccin-vekaleten-yapilabilmesiFarz olan haccın bedel (vekil) tarafından yapılan hacla, eda edilmiş kabul edilebilmesi için şu şartlar gereklidir:
* Adına hac edilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadının birlikte yolculuk yapacağı mahreminin bulunmaması gibi sebeplerle bizzat hacca gitmekten devamlı olarak âciz olmalıdır. Ölmeden önce âcizlik hali gider, hacca gidebilme imkânını tekrar elde ederse yerine vekaleten yapılan hac nafile olur, kendisinin bizzat hac yapması gerekir.
* Adına hacca gidilecek kimseye hac, önceden farz olmalıdır.
* Vekil, ihrama girerken sadece adına hacca gittiği kimse için niyet etmelidir.
* Vekâlet için ücret talep edilmemelidir. Hac bir ibadettir, ibadetler de Allah rızası için yapılır.
* Vekil gönderilen kimsenin masrafları, gönderen tarafından karşılanmalıdır.
* Adına hacca gidilen kimse, kendisi için haccetmesini vekilden istemiş olmalıdır.
* Vekil olarak gönderilen kimse haccı bizzat kendisi yapmalıdır.
* Vekil olarak gönderilen, gönderenin isteğine uymalı, onun istediği haccı yapmalıdır. İfrad haccı yapmasını istediği halde temettü’ haccı yaparsa kendi adına haccetmiş olur. Parasını iade eder.
* Adına hacca gidilmesini vasiyet eden kimse sarf edilecek paranın miktarını ve vekilin nereden gönderileceğini belirlemişse buna riayet etmek gerekir.
* Vekil, gönderen adına haccın menasikini tamamlamadıkça kendisi için umre yapmamalıdır.