«Eyvah !»

By | 29 Haziran 2015

eyvahGeçti ömrüm bilmedim,
Hak rizasın almadım,
Hiç tövbekar olmadım,
Geldi ölüm kapıya..
Agyârımı yâr sandım,
Şu dünyaya aldandım,
Nâr-ı hasretle yandım,
Geldi ölüm kapıya..
Kanmadı ağzım, dilim;
înfak etmedi elim,
Suçla büküldü belim,
Geldi ölüm kapıya..
Hak emrine uymadım,
Secdeye baş koymadım,
Bu dünyaya doymadım,
Geldi ölüm kapıya..
Düşündüm dirliğimi,
Unuttum kimliğimi,
Kaybettim benliğimi,
Geldi ölüm kapıya..
Aczimi farketmedim,
Nefsimi terketmedim,
Doğru yola gitmedim,
Geldi ölüm kapıya..
Aşkî tövbe eyle gel,
İstiğfarı söyle gel,
Hak katma öyle gel,
Geldi ölüm kapıya..