Evrad-ı-Rüfa’iyye Ve Okunuşu

By | 26 Mayıs 2015

evrad-i-rufaiyye-ve-okunusu  Bîsmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Kul hüvallahü ahad Allah-üs-samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad.
Bîsmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Kul e’ûzü bi-Rabbil-felâk min şerri mâ halâk ve min şerri gasikm izâ vekabe ve min şerrin neffâsati fil-ukad ve min şerri hâsidin izâ hased.
Bîsmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Kul e’ûzü bi-Rabbin-nâs melik-in-nâs ilâh-in-nâs min şerri vesvâs-il hannâs ellezi yüvcsvisü fi sudur-in nâsi min-el cinneti ven-nâs.
(1) İhlâs-ı şerif üç kerre okunacaktır.
Bîsmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn er-Rahman-ir-Rahiym mâliki yevm-id-din iyyâke nâ’büdü ve iyyâke nes- ta’ıyn ıhdmas-sırat-el-müstakiym sırat-ellezin.e en’amte aleyhim gayr-il-magdubi aleyhim ve led-dâlliyn. (Âmin.)