Evlilikte Velinin Cebir Hakkı

By | 22 Nisan 2015

evlilikte-velinin-cebir-hakki   Fukahanın çoğuna göre, dul kadın, rızası alınmadan veya istemediği halde velisi tarafından evlendirilemez.
imam Ebu Hanife’ye göre, büluğ çağma gelmiş bir kızı, hiç kimse zorla evlendiremez. Kızın nzası alınmadan yapılan evlilik akdi geçersizdir. Kızın, evlenmeye razı olduğunu gösteren davranışı, çevre şartlarına ve örfe göre tesbit edilmektedir.