Evlilikte Ta’liki Şartlar

By | 23 Nisan 2015

evlilikte-taliki-sartlar   Evlilik akdi, irade beyanları yapıldığı anda gerçekleşmesi gereken ve bundan hemen sonra da hükümleri işlerlik kazanan bir akittir. Bu sebeple, akdin yapıldığı zaman henüz gerçekleşmemiş bir olayı şart koşmak, -meselâ askerlik yapmış isen seninle evlenmeyi kabul ediyorum demek- bu akdin tabiatına aykırıdır ve böyle bir şart, akdm gerçekleşmemesi neticesini doğurur. Ancak ta’lik’ı şart, akitten önce gerçekleşmiş bir olay ise, koşulan şarta rağmen akit gerçekleşir.