Evlilikte Takyidi Şartlar

By | 23 Nisan 2015

evlilikte-takyidi-sartlar     Taraflara fayda sağlayan, fakat akdin gereği olmadığı gibi, ona uygun da düşmeyen, hakkında nass bulunmayan, örf ve âdet haline de gelmemiş olan şartlar, fasit şartlardır, dolayısıyla da akitlerde ileri sürülemez; sürüldüğü takdirde akit muteber, şart ise fasit ve hükümsüz olur.
Evlilik düzenine ve evlenme akdinin getirdiği neticelere aykırı olan şartlar fasittir ve bu tür şartlara riâyet etmek caiz değildir.
Meselâ; kocanın nafaka ile yükümlü olmaması şartıyla veya cinsel ilişkiye girmeme şartıyla yapılan evlilikler bu gruba örnektir.
İslâm’ın ruhuna uygun olup, riâyet etmemek için bir sebep bulunmayan şartlara riâyet edilmesi gerekir.
Meselâ; kadının üzerine evlenmemek veya onu evlendiği yerleşim merkezinden başka bir yere götürmemek şartıyla yapılan evlilik buna örnektir.