Evliliğin Sona Ermesi

By | 27 Nisan 2015

evliligin-sona-ermesi   Ölüm, boşama, fesih ve infisah gibi sebeplerle evliliğin nihayete ermesinden sonra tarafların, evlilikten önceki durumlarına dönmeleri düşünülemez. Evlilik bağı, tabii ve hukukî birçok sonuçlar meydana getirmiştir; bu sonuçları düzen­lemek, hakların zayi olmasını önlemek hukukun aslî görevleri arasındadır.

Evliliğin sona erinesi bakımından iki nevi boşamayı birbirinden ayırmak ge­rekir:

a)     Dönüşlü (ric’î) boşama,

b)    Dönüşsüz (bain) boşama.