Evlenme Rüşdü – Ergenlik

By | 22 Nisan 2015

evlenme-rusdu-ergenlik    Kişilerin bizzat evlenme akdini yapmalarının muteber olduğu çağ, evlenme rüşdüne erdikleri çağdır. Evlenme ehliyeti bakımından reşit olmadığından temyiz çağma gelmemiş olan çocuğun evlenme akdi muteber olmaz. Temyiz çağındaki çocuğun evlenme akdi, velisinin izin ve kabulüne bağlıdır. Veli kabul ederse, akit yapıldığı andan itibaren geçerli olur, kabul etmezse hükümsüz olur.
İster tabii ve biyolojik gelişmelerle olsun, isterse belli yaşa ulaşmakla olsun, büluğ çağma gelmiş olan kimsenin yaptığı evlilik akdi muteberdir. Ebu Hani- fe’nin içtihadına göre, büluğ çağının üst sının erkekte 18, kızda 17 yaştır. Bu yaşlan tamamlayan erkek veya kız, büluğa ermemiş olsa dahi evlenme ehliyetini kazanmış olur.