Evlenme Akdi Unsurları: İrade Beyanı

By | 23 Nisan 2015

evlenme-akdi-unsurlari-irade-beyani    Akidlerin temeli, karşılıklı rızadır. İnsanların karşılıklı nzalannı ifade için kullandıklan vasıtalara irade beyanı diyoruz. Fukaha, karşılıklı irade beyanının birincisine icab, İkincisine de kabul demişlerdir. îcab ve kabul, şifahî olabileceği gibi, gerektiğinde yazılı da olabilir. îcab ve kabul’ü, evlenecek insanların bizzat kendileri yapabilecekleri gibi, onlar adına velileri veya vekilleri de yapabilir.