Evlenme Akdi Sahihlik Şartları

By | 23 Nisan 2015

evlenme-akdi-sahihlik-sartlari    Evlenme akdinin sahih ve geçerli olabilmesi için birtakım şartların bulunması gerekir:
a) Evlenme manilerinin bulunmaması,
b) Velinin bulunması,
c) Şahitlerin bulunması.
Evliliği zinadan ayıran temel ölçü aleniliktir, açıklıktır. Zina gizli, evlilik ise alenen yapılan bir faaliyettir. Bu alenilik ise, şahitlerle ve usülüne göre evliliğin ilan edilmesi, etrafa duyurulması ile gerçekleşir. Şahit tutulmasının bir başka yararı da, gerektiğinde evliliğin ispatında oynadığı roldür. Şahitlerin bulunmasındaki asıl amaç, bu birleşmenin meşru bir evlilik olduğunu ilan etmek ve tarafların haklarının zayi olmasını önlemektir.
Nikâh akdinde iki erkek şahidin veya bir erkek ile iki kadın şahidin bulunması şarttır.
Evlilik, toplum hayatının zaruri kıldığı bir akit ve sosyal bir kurumdur. Bu yüzden evliliğin sevinçle karşılanması, desteklenip teşvik edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz (sav), evliliğin ilan edilmesini, bu nedenle tef çalınmasını tavsiye etmiştir. Evlilik törenleri sırasında örf ve âdetler çerçevesinde eğlenmek mubahtır.