Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

By | 23 Nisan 2015

evlenilmesi-haram-olan-kadinlar   İslâm’da, evlenmeye mani bütün haller ve ilişkiler âyet ve hadislerle ifade edilmiş, bu konuda içtihada çok az yer verilmiştir.
“İman edinceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin. İman etmiş bir cariye, müşrik bir kadından -hoşunuza gitse bile- daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/221)
“Geçmişte olan hariç, babalannızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphesiz o çirkin, iğrenç bir davranıştı ve ne kötü bir âdetti. Size analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızlan, sizi emziren sütanneleriniz, süt kızkardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olma üvey kızlarınız -anneleriyle birleşmemişseniz (onları boşayıp bunlarla evlenmenizde) size günah yoktur-, özoğullarımzın hanından ve -geçmişte kalanlar hariç— iki kızkardeşi birden alınanız haram kılınmıştır. (Geçmişte olanlar için) şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.” (Nisâ, 4/22-23)
Evlenme mânilerinin, devamlı ve geçici olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemiştik. Devamlı evlenme mânileri, ömür boyu süren, şahıslardan ayrılması mümkün olmayan mânilerdir. Geçici mâniler ise ortadan kalkması mümkün olan ilişki ve durumlara bağlı olup bunların ortadan kalkmasıyla mâni de ortadan kalkar.