Evlenilecek Kadının İyi Huylu Olması

By | 20 Nisan 2015

evlenilecek-kadinin-iyi-huylu-olmasi     Dünya hayatı geçicidir, fanidir. Hiçbir şey ebedî değildir. Ancak bu faniler arasında insan için en hayırlı olanı saliha bir kadındır. Çünkü dünyanın nimetlerinden ağız tadıyla faydalanabilmek, evlendiği kimseye bağlıdır. Şayet evlendiği kadın saliha bir kimse olmazsa, kişi zengin de olsa, fakir de olsa, hayatta huzur bulamaz.
Peygamber (sav. şöyle buyurmaktadır:
“Dünya bir meta’dır. Dünya metamın en hayırlısı saliha kadındır.” (Müslim, Radâ 53)
Kadının ibadetlerine dikkat etmesi, iyi huylu, güzel ahlâklı olması, kocasının isteklerini yerine getirmesi, onu neşelendirmesi, evinin bekçiliğini iyi yapması, onun saliha bir kadın olmasını sağlar.
Ahlâklı bir kadın, kocasını her zaman memnun eder. Çünkü kadının güzel ahlâkı, aile içindekilere, çocuklara yansıyacaktır. Çocukların gelecekte hayırlı birer evlat olabilmesi için evde aldığı terbiye önemlidir. Aile, çocuklar için ilk ve en değerli eğitim yuvasıdır. Bu yuvanın öğretmeni olan anne, ne kadar iyi meziyete sahipse, o kadar faydalı olur.
Peygamber (sav) Efendimiz’in güzel huylu kadınları övmesi ve böylesi kadınlarla evlenilmesini tavsiye etmesi, İslâm toplumunun saadetini ve huzurunu sağlamak içindir.
Bir erkeğin eş seçerken ahlâklı bir kadını tercih etmesi gerekmektedir. Hem dünya mutluluğu hem de ahiret saadeti için bu tercih çok önemlidir.