Evlenilecek Erkeğin Müslüman Olması

By | 20 Nisan 2015

evlenilecek-erkegin-musluman-olmasi     Evlenecek olan bir kadının eş seçiminde ilk dikkat etmesi gereken şey, erkeğin müslüman olmasıdır. Çünkü müslüman olmayan bir erkekle müslüman bir kadının evlenmesi haramdır. Bu konudaki emir açıktır:
“Müşrik erkeklerle, iman etmedikleri takdirde, onlara mümin kadınları nikahlamayın.” (Bakara, 2/221)
Müslüman bir kadının böylesi bir evliliğine izin verilmemesinin nedeni, onun küfre düşmesi korkusudur. Bu durumda koca, eşini kendi dinine çağıracaktır. Kadınlar genellikle kocalarına uyarlar ve onların yaptıklarından etkilenirler. Onları dinlerinde takip ederler.
Günümüz toplumunda, genç kızlarımızın müslüman olmayan erkeklerle evlendiklerini görmekteyiz. Bu konuda İslâmî duyarlılığı olmayan ailelerin gittikçe çoğalmakta olduğuna da şahit olmaktayız. Yine içinde yaşadığımız toplumda, nikâh şartlarını taşımayan insanların da çoğaldığını görüyoruz. Din tanımayan, Allah (cc)’ı, Peygamber’ı bilmeyen, haramı ve helali ciddiye almayan, ahirete dair hiçbir kaygısı olmayan ve bu konuları hafife alan insanlar, dinini yaşamaya çalışan kızlarımızla evlilikler yapmaktadırlar. Görünürde müslüman olan, fakat sözleri ve yaşantılarıyla küfre düşen insanlarla evlilik caiz değildir.
İslâm’ın kesin emirlerini ya da yasakladıklarını hafife alan kimselerle evlilik yapmak hem erkeğe hem de kadına yasaklanmıştır. Bu konuda anne ve babaların çok dikkatli olmaları gerekmektedir.
Müslüman bir kızın, gayrimüslim veya görünürde müslüman, itikatta kâfir bir erkekle evlenmesinin pek çok mahzuru vardır. Böylesi bir evlilik, kadının İslâmî yaşantıdan uzaklaşmasına sebep olur. Bunun sonucunda da kadının dinî ve ahlâkî yönünün kaybolması neticesi ortaya çıkar. Kadından doğacak çocukların terbiyesi tamamen babanın etkisi altında olacağından, çocuklar gayrı İslâmî bir yaşantı içinde olacaklardır. Bunun vebali de, yanlış evlilik yapan kızın ve buna engel olmayan anne ve babaların olacaktır. Bu nedenle kız anne ve babalarına büyük ış düşmektedir.