Evlenilecek Erkeğin Güzel Huylu Olması

By | 20 Nisan 2015

evlenilecek-erkegin-guzel-huylu-olmasi     Güzel huy sadece kadında aranan bir özellik değildir. Güzel huy, erkekler için de geçerlidir.
Peygamber (sav)’in yukarıda geçen hadisinde; “güzel huylu kimse kızınızı istemeye geldiğinde kızınızı onunla evlendiriniz” diye buyurmaktadır.
Sadece namaz kılmak, oruç tutmak yeterli değildir. Bugün nice insanlar var ki, hem namaz kılıyor, hem de ahlâksızlık yapıyor, kumar oynuyor, harama yöneliyor. Yine nice insanlar var ki, oruç tutuyor, ama nefsini tutamıyor. Bu nedenle hem anne ve babaların, hem de evlenecek olan kızların çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bir hadisinde Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlâktan daha ağır değildir.” (Tirmizî, Birr 62)
Bir başka hadislerinde ise şöyle buymaktadır:
“En çok sevdiğim ve ahirette bana yakın olacaklarınız, güzel huylu olanları- nızdır. Çok kızdığım ve ahirette bana uzak olanlarınız ise, kötü huylulannızdır. Yani çok gevezeler ve kibirlenenlerdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/193)
Yukarıdaki hadislere baktığımızda, güzel ahlâkın ne derece önemli olduğunu görmekteyiz. Aile içindeki problemlerin ana nedenlerinden birisi de, ahlâk anlayışının eksik olmasıdır. Bu konuda yanlış bir tercih yapmamak için damat adayının iyi incelenmesi gerekmektedir. Ömür boyu sıkıntı içinde yaşamaktansa, iyi bir araştırma yapmak için bir takım sıkıntılara girmek daha hayırlıdır.