E’ûzü Ve Manâsı

By | 10 Ağustos 2015

euzu-ve-manasi“E’ûzü billahi Mineşşeytânir’Raciym”
Ma’nâsı: “Huzuru İlâhî’den (Allâh katından) taşlanmış (koğulmuş) şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” demektir.
“E’ûzü” çeken (okuyan) kimse, “Yâ Rabbi! İnsanlara dâimâ fenâlık eden, kötülüğe sürükleyen ve insanları devamlı günah işlemeye çeken, kötülük ve fenâlığa sevkeden (gönderen), Senin yüce huzurundan (yanından, katından), rahmetinden kovulan, lânetlenmiş, taşlanmış şeytanın şerrinden sana sığınırım. Senin yardımına, himayene, korumana dayanırım.” demek ister. “E’ûzü” çeken kimse, kendi nefsinin kötülüklerinden ve insanların kötülüklerinden de Allâh’a sığınmış olur.