Ettehiyyâtü Ve Manası

By | 9 Ağustos 2015

ettehiyyatu-ve-manasiEttehiyyâtü-Lillâhi ves-seleuâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen, Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü en la ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

Manâsı: “Bütün dualar, senalar, (mâlî bedenî ibâdetler hep) Allah’a mahsustur. Allah’tan başkasına ibâdet yapılmaz. Bütün ibâdetler Allah için yapılır. Ey mertebesi yüce olan peygamberim Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik sana (senin üzerine) olsun! Selâm ve selâmetlik bize ve Allâh’ın iyi kullarının üzerine olsun. Ben şehâdet ederim ki Allâh’dan başka hiç bir mâbud (ibâdet edilecek) yoktur, yine şehâdet ederim ki, Muham- med (A.S.) Allah’ın kulu ve Resulü (elçisi) peygamberidir.”