Eti Yenebilen Su Hayvanları

By | 14 Mayıs 2015

eti-yenebilen-su-hayvanlariSuda yaşayanlardan balık sınıfına giren denizdeki bütün canlıların eti yenir. Kur’ân da deniz avının ve denizden elde edilen yiyeceğin helâl olduğu bildirilmiştir. (Maide, 5/96; Fâtır, 35/12) Peygamber Efendimiz, deniz hakkında sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir: “Onun suyu temiz, içinde ölen de temizdir”577 Bu âyet ve hadisle birlikte hakkında özel bir hüküm bulunmayan konularda mübahlığın esas alınması prensibi, suda yaşayan hayvanlarla ilgili hükmün temelini teşkil eder.
Su hayvanları iki grupta ele alınabilir:

1- Balık türleri:

Balığın her çeşidi helâldir. Bunlarda akıcı kan olmadığı için boğazlama işlemi gerekmez. Hanefilerin yaklaşımına göre, kendiliğinden ölmüş ve suyun üzerine çıkmış balıkların yenilmesi caiz değildir.

2- Balık cinsi dışında kalan deniz canlıları:

Midye, kurbağa, yengeç gibi su hayvanlarını yemek Hanefî mezhebine göre helâl değildir.

a. Hem karada hem suda yaşayan hayvanlar

Hem karada hem suda yaşayan kurbağa, kaplumbağa, yengeç, yılan, timsah gibi hayvanları yemek helal değildir.

Hayvanların yumurtası ve sütü genellikle etlerinin hükmüne bağlanmıştır. Eti yenen hayvanların süt ve yumurtaları da helâldir. Etinin yenmesi caiz olmayan hayvanların yumurtası ve sütü de caiz değildir.