Esmaül Hüsna Faziletleri Faydaları

By | 15 Aralık 2014

esmaül-hüsna-faziletleri-faydalari-Esmaül Hüsna faziletleri faydalarının çok olduğu ile ilgili bir çok yazı kıssai hadis ve rivayet vardır. Esmaül Hüsna faziletleri faydalarını görmek için Esmaül Hüsnayı okumalı gerekirse ezberlemeli ve günlük hayatımıza yerleştirmeliyiz. Esmaül Hüsna faziletleri faydalarına örnek teşkil edecek şöyle bir hikâye vardır:

Adamın biri Harun Reşid’e yol gösterip iyiliği emret­meye kalkışınca, Harun Reşid kızdı. Kendisine ait serkeş bir katırı vardı. “Bu adamı katırla birlikte bağlayınız, onu telef etsin” dedi. O adamın katırla birlikte bağlamalarına rağmen katır ona hiç bir zarar vermedi. Onun bir odaya atılıp, kapı­sının kapatılıp sıvanmasını emretti. Yaptılar, fakat onun bir bahçede oturduğunu gördüler. Kapının sıvası aynen duru­yordu. Bunun üzerine Harun Reşid adama:

-        Seni bu bahçeye kim çıkardı? diye sordu. Adam:

-        Üzerime kapatılarak kapısı sıvanan evden çıkaran çı­kardı, diye cevap verdi.

Bunun üzerine Harud Reşid şöyle haykırdı:

-        Bu zatı bir ata bindirip, belde belde dolaştırınız ve deyiniz ki: “Ey ahali, Allah’ın aziz ettiğini Harun Reşid zelil etmek istedi, fakat ondan aciz kaldı.”

Esmaül Hüsna faziletleri faydalarıyla hile ve desise (aldatma, oyun)’den kurtulmak için yapılması gerekenler;esmaül-hüsna-faziletleri-faydalari

Hile ve desise yoluyla zarar vermek isteyenlerin şerrin­den kurtulmak için “Yâ Mâniu” ism-i şerifi yedi gün bo­yunca her gün farz namazdan sonra (262) defa okunur. Her okuyuş bittikten sonra şöyle dua edilir:

”Allâhümme bi beraketismikel mâniı en temnea annî keyde fülânibni fülânin* Allâhümme men kedenâ fe kidhü ve men beğâ aleynâ fe huzhü* İnneke semiy’un müciyb”

Böylece Allah’ın izni ile her hile ve desiseden kurtuluş yolunu bulursun. (el-Lü’lüü vel mercân fî teshiri mülûkil cân, 24)

Ey Aziz olan Allah’ım! Beni izzetin karşısında boynu bükük kullarından eyle. Amin.

Esmaül Hüsna faziletleri faydalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için ihvan.com.tr online alış veriş sitemizde ki Esmaül Hüsna faziletleri faydaları kitaplarından birini temin edebilirsiniz.