Eşler Arasındaki İlişki

By | 30 Nisan 2015

esler-arasindaki-iliski    Eşler arasındaki karşılıklı ilişkiyi, maddî ve manevî diye iki gruba ayırmak mümkündür.
Manevî ilişkinin hedefi, hayatın iniş ve çıkışlarını birlikte katetmek, evi bir huzur ve saadet yuvası haline getirmek, ebedî saadete vesile kılmaktır.
Şu âyet-i kerime, evliliğin bu yönünü veciz bir şekilde dile getirmektedir:
“Hemcinsinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda sevgi ve şefkat varetmesi O’nun alâmetlerindendir.” (Rûm Sûresi, 30/21)
Maddî ilişkinin hedefi; şehevî arzuların, yaratılış gayesine en uygun şekilde ve bir ölçü içerisinde tatmin edilmesi ve neslin devamıdır. Bu sebeple, hayız ve nifas/lohusalık hallerinde yalnızca cinsel ilişki haram kılınmış, bunun dışında bir yasak konmamıştır.
Dinin önem verdiği husus, insanlara cinsî münasebetin şekil ve tekniği hakkında bilgi vermek değil, fıtrat ve hedefe aykırı davranışları düzeltmektir. Bu cümleden olarak, şekil ile alâkalı bir soru üzerine, “Kadınlar sizin tarlanızdır, tarlanıza istediğiniz gibi gelin” (Bakara Sûresi, 2/223) Duyurulmuştur. Bundan bir âyet önce de “(Kadınlarınıza), Allah’ın size buyurduğu yoldan yaklaşın” buyurul- muştur.
Bu âyetlerden de anlaşılacağı üzere, şekil konusunda bir sınırlama yoktur; ancak cinsî münasebet yolu tektir, bu da üremeyi mümkün kılacak yoldur.
Dinimizde, karı-koca arasındaki cinsî olayların, ikisi arasında bir sır olarak kalınası ve yatak odasında geçenlerin dışarıda anlatılmaması emredilmiştir. Bunlar mahremdir, her ikisi arasında sır olarak kalması gereken şeylerdir. Her ikisinin de bunları yatak odalarının dışarısında başkalarına anlatmaları doğru değildir. Bunları anlatanlara hadis-i şeriflerde, insanların en kötüsü ve şeytan denilmiştir.
Karı-kocanın cinsel hayatları hakkında takip edilmesi gereken metot, onların neleri, nasıl yapacakları hususunda bilgi vermek değil, neleri yapmayacaklarını bildirmek, gerisini karı-kocanın kendilerine bırakmaktır.