Eshâb Kimlere Denir?

By | 1 Ağustos 2015

eshab-kimlere-denirEshâb, Peygamber Efendimizi en az bir kere olsun gözüyle görüp, sohbetinde bulunan Müslümanlardır. Ashâb-ı Kirâm’m hepsi çok büyük derece sahibidirler. Çünkü, onlar Peygamberimizi gözleriyle görmüş, en zor, en çetin şartlar altında Peygamberimizin etrafında pervaneler gibi dönmüş, mallarıyla, canlarıyla, bütün varlıklarıyla yeryüzüne îman ve İslâm’ın yayılması ve cihânm aydınlanması için cihâd etmişler. Büyük sây-u gayret göstermişlerdir. Böylece Peygamberimizin en büyük teveccüh ve sevgisini kazanmışlardır.
Yüce dinimizin dünyaya yayılmasında onlar önderlik etmişler. Şu devirde, bir insan tek başına bütün dünyayı fethetse, dünya dolusu malını sadaka ve hayır olarak dağıtsa, Ashâb’m en küçüğünün dörtte birinin yarısı bile olamaz.
Biz Müslümanlar, Ashâb-ı Kirâm’m hepsini sevmek, saymak ve hepsine hürmet etmekle mükellefiz. Onların aralarında zuhur etmiş bazı ihtilâflardan dolayı, hiç birisinin aleyhinde tek kelime söyleyemeyiz. Zira, hepsi de müctehid ve ictihadla hareket etmişlerdir. Onlardan birinin aleyhinde konuşan insanın imânı zayıflar, dînî çok büyük zarar görür. O insan itikadını düzeltmedikçe imân-ı kâmil sahibi olmaz ve gün geçtikçe imânı tehlikeye girer.