Eshâb Kimlere Denir?

By | 24 Haziran 2015

eshab-kimlere-denir-2Peygamber Efendimizi en az bir kere olsun gözüyle görüp, sohbetinde bulunan Müslümanlardır. Eshâb-ı Kiramın hepsi çok büyük derece sahibidirler. Çünkü, onlar Peygamberimizi gözleriyle görmüş, en zor çetin şartlar altında O’nun etrafında pervane gibi dönmüş, mallarıyla, canlarıyla, bütün varlıklarıyla yeryüzüne îman ve İslâm’ın yayılması için cihâd etmişler, büyük sâyu gayret göstermişlerdir. Böy- lece Peygamberimizin en büyük teveccühünü kazanmışlardır.
Yüce dinimizin dünyâya yayılmasında onlar önderlik etmişlerdir. Şu devirde, bir insan tek başına bütün dünyayı fethetse, dünya dolusu
malını sadaka ve hayır etse, Eshâb’m en küçüğünün dörtte birinin yarısı bile olamaz.
Biz Müslümanlar, Eshâb-ı Kirâmın hepsini sevmek, saymak ve hepsine hürmet etmekle mükellefiz. Onların aralarında zuhur etmiş bazı ihtilâflardan dolayı, hiç birisinin aleyhinde tek kelime söyleyemeyiz. Zira hepsi de müctehid ve ictihadla hareket etmişlerdir. Onlardan birinin aleyhinde konuşan insanın îmanı zayıflar, dini çok büyük zarar görür. O insan itikadını düzeltmedikçe asla iman-ı kâmil sahibi olmaz ve gün geçtikçe imanı tehlikeye girer.