Emzirme Yükümlülüğü

By | 28 Nisan 2015

emzirme-yukumlulugu    Âyet (Bakara/233) çocuğun emzirilmesi, emzirme masrafı, ücret vb. konularında detaylı bilgi ve hükümler getirmektedir.
Ayetteki “eğer çocuklarınızı sütanneye emzirtmek isterseniz” manasındaki kısma ve evlilik akdinin tabiat ve hükümlerine dayanan müctehidler, kadının çocuğunu emzirmek mecburiyetinde olmadığı görüşünü savunmuşlardır.
Ancak, buradaki mecburiyetten maksat, dünyevî ve hukukî mecburiyettir, dinî ve ahlâkî mecburiyet değildir. Zira bütün müctehidler, dinî ve ahlâkî yönden annenin çocuğunu emzirmek zorunda olduğunda ittifak etmişlerdir.
Hanefî mezhebine göre kadın, çocuğunu emzirmeye, hukuken zorlanamaz.
Evlilik devam ederken anne, emzirme ücreti talep edemez. Boşanmış anneler ise, bu süre içerisinde emzirme için ücret talep edebilirler.
Çocuk, emzirilmek üzere sütanneye verilecek olursa, sütannenin emzirme
ücreti çocuğun babasına aittir.
Bakara/233 âyeti, emzirme müddetinin 2 yıl olduğunu ifade etmektedir.
Ancak, müfessirlere göre âyetin maksadı, kesin bir sınır getirmek değil, orta yolu göstermektir. Çocuğun zarar görmeyeceği anlaşıldığı takdirde, anne ve baba anlaşıp 2 yıldan önce de sütten kesebilirler. Bu süreden daha fazla emzirmenin dince bir sakıncası da yoktur.