Emzirme (Rada)

By | 28 Nisan 2015

emzirme-rada    Çocuk için ana sütünün yerini tutan bir gıda mevcut değildir. Günümüzde, gerektiğinde doğumundan itibaren çocuğu, ana sütü dışındaki gıdalarla beslemek ve büyütmek mümkündür. Bu imkânların bulunmadığı veya kısıtlı olduğu yer ve zamanlarda emzirme meselesi önem kazanmakta, birçok probleme konu teşkil etmektedir.
Fukahamn emzirmeyi, hidâne dışında mütalaa etmeleri, ona ayrı bir başlık açmaları iki sebebe dayanmaktadır:
1. Hidâne hakkına sahip olan her şahıs, emzirme imkânına sahip değildir.
Meselâ, baba veya yaşlı anneanne çocuğun bakımını üzerine alsa, çocuğu
emzirecek birine ihtiyaç vardır.
2. İslâm hukukunda, çocuğunu emzirmenin ana için mecburi bir vazife olup olmadığı tartışmalıdır. Ana çocuğunu emzirmeye mecbur değildir diyen müctehidlere göre, çocuğun emzirilmesi ayrı bir mesele teşkil etmektedir.