«Elveda»

By | 27 Temmuz 2015

elvedaHak emrini ettik edâ,
Nefsimizi kıldık feda,
Kavuştursun bizi Hüdâ,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
Oruç, mü’minin baş tâcı;
Dertli gönüller ilâcı,
Firkatinse gayet acı,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
Gündüzleri saim olduk,
Geceleri kaim olduk,
Hak rahmetin daim bulduk,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
Mü’mine tâ’at ülfettir,
Münafıka da külfettir,
Oruç ne büyük devlettir,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
Mescitlere hep nur indi,
Melekler bile sevindi,
Şeytan hasedle yerindi,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
On bir ayın sultanısın,
Mü’minlerin bürhanısm,
Mücrimlerin amanısın,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ.
İhsanısın bize Hakkın,
Şikâyet eyleme sakın,
Gönüller yaktı fırakm,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
Mü’min şefaatin özler,
Hasretinle solar yüzler,
Ehl-i iyman yolun gözler
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ.
Gafletimiz mâ’zur olsun,
Günahımız mağfur olsun,
İymanımız mâ’mur olsun,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ..
Aşkî’nin budur niyazı,
Ki olasın ondan razı,
Bağışla gel çâresazı,
Şehr-i Ramazan el-vedâ,
Ey mâh-ı gufran el-vedâ.