Eğitimde Aileyle Bütün Olma

By | 23 Nisan 2015

Eğitimde Aileyle Bütün OlmaEğitimde Aileyle Bütün Olma

Çocuklarımızın eğitim hedeflerini saptarken çocuğu tek ba­şına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Eğitimci olarak başarılı bir eğitim amaçlıyorsak içine anne baba­yı da alan, aile eğitimini kapsayan, önem veren hedefler oluş­turmak zorundayız

Okul öncesi eğitime anne-babanın katılabilmesi için, okul tarafından ailelerin program hakkında bilgilendirilmeleri hatta yazılı olarak programın verilmesi gerekmektedir. Program hak­kında verilen yazılı bilgiler aile ve okul arasında iyi bir iletişim ve anlaşma için sağlam bir temel oluşturur.

Okulda verilecek eğitimin yararlı olabilmesi için öncelikle aileleri önemseyerek onlarla olumlu iletişim içine girilmesi ge­rekmektedir. Ailelerin okulda yapılanlar hakkında sürekli ola­rak bilgilendirilmelerinin gerekliliği de vurgulanmıştır ve yarar­lan söyle açıklanabilir: