Eğitim Alanında Örtünme Ve Çıplaklık: Karma Eğitim

By | 28 Nisan 2015

  Karma eğitim yapan kurumlarda erkek ve kız öğrenciler bir arada bulunmaktadır. Birbirleriyle rahatça görüşüp konuşabilmektedirler. Cinsel dürtüleri kışkırtıcı vesilelerin bol bol mevcut olduğu bir ortamdadırlar. Kıyafetlerin iç gıcıklayan şekil ve biçimde olmasına özen gösterilir. En bayağı cinsel edebiyat, öğrencilerin ellerinden düşmez. Aşk ve cinsel sahnelerden bahseden, doğuma engel olucu bilgiler veren türden kitaplar okunur.
Hendrich Von Loain, “How I can get Married” isimli eserinde şöyle diyor:

“Bu tür kitapların en büyük müşterileri Amerikan üniversiteleridir. İğrenç fuhuş edebiyatı, başıboşluğun ve serseriliğin en bariz numuneleri olan bu tip kitaplar nasıl da serbestçe basılıp satılmaktadır!”
Bu kitaplardan elde edilen bilgiler, erkek-kız çocuklarının ve genç neslin serbestçe, hiç çekinmeden konuştuğu konular haline gelmiştir. Bu çocuklar, okuduklarını hemen tatbik etmeyi tercih ediyorlar. Kız ve erkek çocukları bir araya gelerek partiler tertiplemekte, buralarda serbestçe-açıkça içki ve sigara kullanarak dans etmekte, cinsî bakımdan birbirlerinden istifade etmeye çalışmaktadırlar.
Birçok ülkede öğrenciler ortaöğretim sıralarında iken bozulmaya başlamaktadır. Yüksek okullarda dejenerasyon daha da artmaktadır. Üniversitelerde kız- erkek ilişkilerinin eğitimi ikinci plana atması, gençlerin zamanlarını derslerden öncelikli olarak işgal etmesi, eğitim seviyesinin düşmesinin en önemli nedenlerinden biridir.