«Efsane»

By | 28 Temmuz 2015

efsaneBir dilbere meftun oldum,
Gönlüm onun divanesi..
Şem’i aşka makrun oldum,
Ruhum oldu pervanesi..
Bâde misal meşhun oldum,
Mest eyledi peymanesi..
İçtim anı mecnun oldum,
Yıllar sürdü mestânesi..
Aşk ilinde medfun oldum,
Bu mevt aşkın nişânesi..
Meh cemale merhun oldum,
Kıldı beni uryanesi..
Sırrı aşkta meknun oldum,
Mâ’mur oldu virânesi..
Dergehinde meskûn oldum,
Buldum aşkın kâşanesi..
Aşkî aşka mazmun oldum,
Naklolunur efsânesi..