EEG (elktro-ensefalo-grafi) Klonlama Nedir ?

By | 5 Mart 2015

EEG (elktro-ensefalo-grafi) Klonlama Nedir ?EEG (elktro-ensefalo-grafi) Klonlama Nedir ?

Bilgisayarlar vasıtasıyla öfke, acı, endişe, küçümseme, ümitsizlik, deh­şet, sıkıntı, korku, hayal kırıklığı, kin, kızgınlık, hiddet, gücenme, üzüntü, kıskançlık, haset ve teröre yatkınlık içeren menfi duyguların frekansları teş­his edilmekte ve “duygu imza kümeleri” olarak EEG’den ayrılmaktadır. Bun­ların frekansları ölçülmekte ve belirli frekans kümesi sentezlenip başka bir bilgisayarda sınıflandırılarak biriktirilmektedir. Bu duyguların her bir gru­bu ayrı ayrı etiketlenip 25. kare prensibiyle belli ses frekansları altına yer­leştirilmekte ve hedeflenen bir insanda veya insan grubunda hedeflenen duyguların ortaya çıkması için beyinlerine gönderilmektedir.

İrak Savaşında bu metod kullanılmış, Iraklı askerlerde korku, umutsuz­luk, hayal kırıklığı, dehşet duyguları uyandırılarak direnmeleri engellen­miştir.

Kapalı Devre Kamera Sistemleriyle bir insanın aurası, parmakizi, avuçiçi, göz irisi, yüzü, retina tabakası, el yazısı, yürüyüş ve yüz ifadesinin biyo ölçümleri alınır ve tanımlama sistemlerine aktarılır. Bu şekilde o insanın hastalıkları, zayıf noktaları, hafızasındaki gizli kayıtlar ve ruh hali belirle­nebilir, ekrana yansıtılabilir, beyin faaliyetini kontrol edecek uygun dalga­lar gönderilebilir. Ayrıca, belirlenen kişiye uygun feromonlar seçilerek be­lirlenen amaç doğrultusunda yönlendirici parfüm yapılabilir. Bu metot özellikle devlet adamları ve etkili kişilerde uygulanır.