Duha Suresinin İzahı

By | 6 Ağustos 2015

duha-suresinin-izahiVedduha Sûresinden başlıyarak Kul-Eûzü bi Rabbin-Nâs Sûresine kadar “Tekbir’ alınır. Yâni, bu sûreler okunup bitince her birinin ardından “Allâhü Ekber” demek sünnettir. Öteden beri carî olan bu güzel sünneti bütün hocalar bilir.
Bu sûrede Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (A.S.) verilen ni’metler beyan ediliyor. Sûrenin meâli çok açıktır. Sevgili Peygamberimiz Allah’ın sonsuz ni’metlerine nail olmuş ve kıyamete kadar da o ni’meti İlâhilere nâil olacağı bildiriliyor. Cenâb-ı Hakkın:
“Rabbm Sana O kadar verecek ki hoşnut olacaksın” müjdesiyle dünyevî ve uhrevî bir çok sayısız ni’metlere gark olmuştur. İşte kısaca bu sûre bu gerçekleri dile getiriyor.