«Dua»

By | 27 Temmuz 2015

dua-2Yâ İlâhi! Sana açtım elimi,
Bu firkatle bükme benim belimi,
Kolaylaştır dosta giden yolumu,
Arşı tutan meleklerin aşkına..
Firak ile görmez oldu gözlerim,
Anlaşılmaz oldu gayrı sözlerim,
Ben, sabrile vuslât demin özlerim
Sen kavuştur Cebrail’in aşkına..
Reddetmezsin – Hâşâ – sana geleni,

Ağlatmazsm bu dert ile güleni,
Mahrum koymaz şâd edersin bileni,
Gel buluştur Mikâil’in aşkına..
Bitsin artık bu ayrılık, bu çile;
Reva mıdır düşsün ehl-i aşk dile,
Nimetini verdin kâfire bile,
Var ulaştır İsrafil’in aşkına..
Aşkî der ki, penâhımsm İlâhi!
Dü-cihanda felâhımsm İlâhi!
Sen Rabbimsin, Allahımsm İlâhi!
Olgunlaştır Azrail’in aşkına..