Dört Mezhebe Göre Yolcu Namazı

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-yolcu-namazi- Mezhep imamları yolculuk halinde (farz namazları) kısaltarak kılmak hususunda ittifak etmişlerdir. Bu kısaltmanın ruhsat mı azimet mi olduğunda ihtilaf etmişlerdir.

Ebu Hanife’ye göre azimettir. Ebu Hanife bu hususta şic detli davranmıştır. Azimet olduğunda ısrar etmiştir. Malikî, Şafiî ve Hanbelî’de ise ruhsattır ve kısaltma yapılması caiz olan bir yolculukta olur.

Davud’a göre kısaltma vacip olan bir yolculukta olur. Aynı zamanda kısaltma korku haline mahsustur.

Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde yolculuk ruhsatında” istifade ve namazı kısaltma günah işlemek maksadı ile yapılan yolculukta olmaz. Ebu Hanife’ye göre yolculuğun şekline bakmaksızın her yolculukta kısaltma olur.

2 – Namazı kısaltarak kılmak, yüklerle yol almak üzere iki merhaleden aşağı mesafede olmaz. Bu Malikî, Şafiî ve Hanbeli mezhebine göredir. Bu mesafe iki gün veya bir gün bir gece; 16 fersah yahut 4 beriddir.Ebu Hanife’ye göre ise bu üç merhale veya 24 fersahtan aşağı mesafede kısaltma olmaz.
Evzaî:
“Bir günlük mesafede namaz kısaltılır” emiştir.
Davud-u Zahirîye göre yolculuğun mesafesi uzun olsun, kısa olsun namaz kısaltılarak kılınır.