Dört Mezhebe Göre Yolcu Namazı – 6

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yolcu-namazi-6- Yağmur özründen dolayı öğle vaktinde, öğle ile ikindiyi takdim yoluyla ikisini birlikte kılmak caizdir. Bu Şafiî’ye göredir. Hanefî mezhebi alimlerine göre bu hiçbir surette caiz değildir. Malikî ve Hanbelî’de ise yağmur özründen dolayı öğle ile ikindiyi değil, akşam ile yatsıyı birlikte kılmak caizdir. Elbise ıslandıktan sonra yağmur ister kuvvetli yağsın, ister zayıf yağsın.

Bu birleştirme izni,camiye namaz kılmak için giderken yağmurdan rahatsız olacak olana mahsustur.Yağmur yağarken camide olana veya namazı evinde cemaatle kılana veya camiye kendisini yağmurdan koruyacak bir şeyle gidene, veya cami evinin kapısında olana göre mesele, Şafiî ve Hanbelî’de ihtilaflı olmakla beraber en sahih olan, bu iki namazı birleştirerek kılmanın caiz olmamasidir. Şafiî’nin “İmla” isimli eserde caiz olacağını söylediği nakledilmiştir.Yağmur olmaksızın çamur özründen dolayı iki namazı birleştirerek kılmak Şafiî’ye göre caiz değil, Maiikî ve Hanbelî’ye ger caizdir.