Dört Mezhebe Göre Yolcu Namazı – 3

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yolcu-namazi-3 - Yolcu özelliğini taşıyan kimse yolcu olmayan bir imama cemaat olarak namazın bir kısmında uyarsa, namazını tamam olarak (kısaltmadan) bitirmesi lazım gelir. (Bu Malikî dışındaki mezheplere göredir). İmam Malik ise şöyle diyor:

“Yolcu, yolcu olmayan imama uyarsa bir rekât miktarına yetiştiği takdirde namazını tam kılar. Bu kadar yetişmezse kısaltarak kılar.

İshak b. Rahuye’ye göre yolcunun, yolcu olmayan (mukim imamın arkasında namazı kısaltarak kılması caizdir.

Şafiî mezhebindeki tercih edilen görüşe göre cuma kile kimseye, kısaltarak öğleyi kılmak üzere niyet eden yolcuya namazını tamamlayarak kılması (dört rekât kılması) gereklidir. Çünkü I ma yolcu olmayan kimsenin kılacağı bir namazdır.

2 – Gemici gemide eşyası ve çoluk çocuğu ile birlikte seya ediyorsa Şafiî, Hanefî ve Malikî’ye göre namazını kısaltarak kılar.Hanbelî’ye göre bu durumdaki kimse namazı kısaltmaz. Sürekl seyahat eden kervancı da böyledir. Hanbelî’ye göre bu da namazını kısaltmaz ve yolculuk ruhsatlarından yararlanmaz. Hanbelî dışındaki mezheplere göre namazını kısaltarak kılar ve orucu yiyebilir