Dört Mezhebe Göre Yolcu Namazı – 2

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-yolcu-namazi-2 Yolculuk üç günlük mesafeye de olursa, namazı kısaltarak kılmak ittifak iledir. Hanefî dışındaki mezheplerde tam da kılmak caizdir. Ebu Hanife’ye ve bazı Maliki alimlerine göre yolculukta namazı tam kılmak caiz değildir.

- Yolculukta namazı kısaltarak kılmaya şehrin binalarından ayrılmadan başlanmaz. Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre böyledir. Malikî mezhebinde ise iki rivayet vardır:

Birincisi şehrin binalarını sağ ve sol yönlerde yolcunun hizasında (şehir yapısından) hiçbir şey olmaması gerektiğidir.
Diğer bir rivayet ise, şehirden üç mil uzaklaşmak (daha sonra kısaltmaya başlamak) gerektiğidir.

Haris b. Ebi Rabia’dan rivayet edildiğine göre, sefere çıkacağında (çıkmadan) evinde cemaate iki rekât (yani kısaltarak) namaz kıİdırmıştır. Cemaatin içerisinde Evsed ve Abdullah’ın ashabından bir hayli kimse vardı.

Mücahid’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Yolcu gündüz yolculuğa çıkarsa gece olmadan; gece yolculuğa çıkarsa gündüz olmadan namazı kısaltarak kılmaya başlamaz”