Dört Mezhebe Göre Yenmesi Helal ve Haram Olanlar

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yenmesi-helal-ve-haram-olanlar- Deve sığır türü hayvanların yenmesi helaldir. Bunda icma vardır. At da helaldir. Bu, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göredir. Malik, at etinin mekruh olduğunu söylemiştir. Malikî mezhebinde tercih edilen (mekruh olması değil) haramiliğidir. Ebu Hanife de haram olduğunu söylemiştir.
- Malikî dışındaki mezheplerce katır ve evcil eşeğin eti haramdır. Malikî mezhebinde bu husustaki rivayetler çeşitlidir. Malikten bunların tahrimen mekruh olduğu rivayet edilmiştir. Malikî alimlerince tercih edilen haram olmasıdır.
Hasen’den katırın helal olduğu rivayet edilmiştir. İbn-i Abbas’tan da evcil eşeğin etinin helal olduğu rivayet edilmiştir.