Dört Mezhebe Göre Yenmesi Helal ve Haram Olanlar – 9

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yenmesi-helal-ve-haram-olanlar-9-Yahudilere haram olan içyağı hakkında ihtilaf vardır. Şöyle ki:

Bir yahudinin, yahudilerin bulunduğu yerdeki ihtiyacı karşılamak için kestiği etten Müslümanlar için yemek (mübah mıdır), mekruh mudur?
Ebu Hanife ve Şafiî mübah olduğunu söylemişlerdir. Malikten iki rivayet vardır. Birincisi mekruh olması, İkincisi haram olmasıdır. Ahmed b. Hanbel’den de aynı Malik’ten olduğu gibi iki rivayet vardır. Hanbelî alimlerinden bir topluluk haram rivayetini tercih etmişlerdir. Harki de mekruh rivayetini tercih etmiştir.