Dört Mezhebe Göre Yenmesi Helal ve Haram Olanlar – 7

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yenmesi-helal-ve-haram-olanlar-7- Ölmüş bir hayvanı yemek zorunda kalan kimseye ondan yemek caizdir. Bu hususta icma vardır: Şafiî mezhebinde bu hususta iki görüşünden en sahih olanı, bu durumdaki kimseye onu yemek vacip olmaz şeklindedir.

Bu durumdaki kimseye doyuncaya kadar mı yoksa ölmeyecek kadar mı yemek caiz olur?
Bu hususta Şafiî’den iki rivayet olup birincisi doyuncaya kadar yememektir. Bu aynı zamanda Ebu Hanife’nin de görüşüdür. İkincisi doyuncaya kadar yemektir. Bu da Malik’in görüşü ve Ahmed b. Hanbel’in iki rivayetinden biridir. Şafiî mezhebinde tercih edilen görüş, bu kimse yakın bir zamanda helal bir yiyecek elde etmek ümidinde ise ölmeyecek kadardan başka yemesi caiz olmaz. Helal elde etmede ümid yoksa doyuncaya kadar yer ve yanına azık olarak da alır. Bu durumdaki bir kimse ölü hayvan eti ile birlikte sahibii bulunmayan bir mal bulsa ne yapar?

Malikî mezhebine, Şafiî alimlerinden pek çoğuna ve Haner mezhebinden bir gurup alime göre ödemek şartı ile başkasının milim yer (ölü hayvan etini yemez.) Ahmed b. Hanbel’e, Hanefi mezhebinden bir gurup alime ve bazı Şafiî alimlerine göre ölü hayvan etini yer.