Dört Mezhebe Göre Yenmesi Helal ve Haram Olanlar – 5

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yenmesi-helal-ve-haram-olanlar-5- Yabani kedi Hanefî mezhebinde haramdır. Şafiî’de sahih olan da budur. Malikî’de mekruhtur. Hanbelî’de iki rivayet olup, birisi mübah, diğeri haram olmaktır.

- Deniz hayvanlarından balık ittifakla helaldir. Ebu Hanife: “Deniz hayvanlarından yalnız balık ve balık cinsinden olanlar yenir” demiştir.
Malik’e göre balık ve deniz hayvanlarının hepsi yenir. Hatta yengeç, kurbağa, deniz köpeği ve deniz domuzu da yenir. Şu kadar ki Malik, deniz domuzunu mekruh görmüştür. Bir rivayete göre bu hususta hiçbir şey dememiştir.
Ahmed b. Hanbel’e göre timsah, kılıç balığı ve kurbağa dışındaki tüm deniz ürünleri yenir. Balık dışındakiler -deniz domuzu, deniz köpeği, deniz insanı gibi- boğazlama işlemine muhtaçtırlar.

Şafiî alimleri deniz ürünleri hakkında ihtilaf etmişlerdir. Kimisi “tüm deniz ürünleri yenir” demiş,-ki Şafiî’de en sahih olan budur- kimisi “balıktan başkası yenmez” demiş, kimisi de “deniz domuzu, deniz köpeği, deniz yılanı, faresi ve akrebi yenmez” demişlerdir.