Dört Mezhebe Göre Yenmesi Helal ve Haram Olanlar – 10

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yenmesi-helal-ve-haram-olanlar-10 - Susuzluktan veya tedavi zaruretinden dolayı şarap içmek zorunda olan kimseye şarabı içme yolu açık mıdır?
Ebu Hanife (bu soruya) evet, demiştir.

Bu meselede Şafiî’den üç vecih rivayet edilmiştir:

a- Her iki şekilde de içilmez. Mezhebin tahkik ehline göre en sahihi budur.

b- Her iki şekilde de içmek caizdir.

c- Susuzluk için içebilir, tedavi için içemez. Bir alim topluluğu bunu tercih etmiştir.