Dört Mezhebe Göre Vekalet

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-vekalet- Vekalet tüm işlerde caiz olan bir akittir. Bunda icma vardır.

- Haklardan bir başkası adına iş yapmanın caiz olduğu her şeyde vekalet caizdir. Almak, satmak, kiralamak, borç ödemek, hak talebi ile ilgili hasım taraf olmak, evlendirmek, boşamak ve diğerleri gibi.
- Mezhep imamları vekilin kendisini vekil tayin eden kişinin aleyhine (zararına) olacak bir ikrarı mahkeme dışında bir yerde söylerse hiçbir surette kabul edilmeyeceğinde ittifak etmişlerdir.
- Vekil, kendisini vekil tayin eden kişinin zararına mahkemede bir ikrarda bulunursa:
Ebu Hanife’ye göre böyle bir ikrarda bulunmamak şart koşulmadıkça bu ikrar sahih olur. Diğer üç mezhep imamına göre bu sahih değildir.