Dört Mezhebe Göre Vekalet – 2

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-vekalet-2- Mezhep imamları vekilin, kendisini vekil tayin eden kişi aleyhine kısas ve had cezaları ile ilgili konularda ikrarda bulunamaz. İster mahkemede, ister mahkeme dışında olsun. Bu hususta ittifak vardır.

- Vekalet veren hazır olduğu halde vekalet (yoluya kendisini ilgilendiren bir işlemin yapılması) sahihtir. İsterse diğer taraf buna razı olmasın. Şu kadar ki, vekil diğer tarafın düşmanı ise bu olamaz. Bu, Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göredir.
Ebu Hanife’ye göre diğer taraf razı olmadıkça vekalet veren hazır olduğu halde vekalet sahih değildir. Ancak vekalet veren, hasta veya üç günlük mesafede yolcu olduğu takdirde bu caiz olur.

- Bir kimse bir şahsı hakkı olan şeyleri elde etmek üzere vekil ederse: Bu vekil etme işi hakimin huzurunda olursa caizdir. Bu durumda (vekalet konusunda) bir belgeye ihtiyaç yoktur. İster belirli bir kişiden hakkını elde etmek üzere olsun, isterse bir topluluktan; fark yoktur.
- Vekil tayin ederken, kendisinden hak alınacak kişinin bulunması şart değildir.