Dört Mezhebe Göre Tilavet Secdesi – 5

By | 29 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-tilavet-secdesi-5- Birden fazla okunan secde âyeti için bir secde yeterli midir, yoksa her bir secde âyeti için ayrı ayrı secde etmek gerekli midir?

Ebu Hanife şöyle buyuruyor:

“Aynı yerde birden fazla okunan (aynı) secde âyeti için bir secde etmek yeterlidir.,,

- İmam Şafiî’ye ve Ahmed b. Hanbel’e göre bir nimet elde eden veya bir dertten kurtulan kimsenin şükür secdesi etmesi müstehaptır.

Tahavî diyor ki:
“Ebu Hanife şükür secdesinin gerektiği (meşruiyeti) görüşünde değildir. Öğrencilerinden İmam Muhammed, İmam-ı Azam’dan şükür secdesinin mekruh olduğunu rivayet etmiştir.”

İmam Malik de namazsız olarak şükür secdesini mekruh görmüştür. Kadı Abdülvehhab ise İmam Malik’ten şükür secdesi yapmanın bir sakıncası (beis) olmadığını rivayet etmiştir ki, sahih olan budur.

- Namaz kılmakta olan kimsenin (okuduğu âyetler arasında) rahmetle ilgili âyet geçtiği zaman, Allah’tan rahmet istemesi, azapla ilgili âyet geçtiği zaman ondan Allah’a sığınması müstehaptır. Ebu Hanife bunun farz namazla mekruh olduğunu söylemiştir.