Dört Mezhebe Göre Tilavet Secdesi – 2

By | 29 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-tilavet-secdesi-2- Mezhep imamları Mufassal surelerden Necm, Inşikak ve Alak surelerinde secde âyeti olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak İmam Malik Mufassal surelerde secde âyeti olmadığını söylemiştir.

- Mezhep imamları diğer on secde âyetinin şu surelerde olduğunda ittifak etmişlerdir:

A’raf, Ra’d, Nah, Isrâ, Meryem, Hacc (birinci secde), Furkan, Nemi, Secde, Fussilet sureleri. Ishak, secde âyetlerinin onbeş olduğunu söylemiştir.

- Secde âyetini okuyan namaz kılmıyor, duyan namaz kılıyor olsa, işiten namazda iken de, namazı bitirince de secde etmez. Ancak Ebu Hanife bu meselede namazdan sonra secde edilmesir söylemiştir.