Dört Mezhebe Göre Ticaret Mallarının Zekatı

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-ticaret-mallarinin-zekati- Mezhep imamları ticaret malında zekâtın farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Davud-u Zahirî’ye göre kazanç için elde bulundurulan mallar için zekât yoktur.
- Mezhep imamları ticaret malında verilecek zekât miktarının
kırkta bir oranında olduğunda ittifak etmişlerdir.

- Bir kimse ticaret maksadı ile bir köle satın alsa (Ramazan bayramında elinde bulunduğu takdirde) hem fitresini, hem de ticaret malı olarak yılın tamamında zekâtını verir. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî mezhebine göre (sadece) fitresini vermek gerekir.