Dört Mezhebe Göre Teyemmüm – 5

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-teyemmum-5- Hem su hem de toprak bulamayan kimse namaz vakti gelince Ebu Hanife’ye göre suyu veya toprağı buluncaya kadar namaz kılmaz.

İmam Malik’ten bu hususta üç rivayet vardır.
Birinci rivayet Ebu Hanife’nin görüşü gibidir.
İkincisi, içinde bulunduğu halde namazını kılar, su veya toprağı bulunca namazı iade eder. Şafiî mezhebinde yeni ve tercih edilen görüş ve Hanbelî mezhebinin iki rivayetinden birisi de böyledir. Şafiî’ nin eski görüşü ise Hanefî’nin görüşü gibidir.
Üçüncüsü ise, namazını kılar, iade de gerekmez. Hanbelî’deki ikinci ve sahih rivayet de böyledir.
- Bir kimse bedeninde necaset (pislik) olup, onu giderecek bir şey bulamaz, fakat kendisi abdestli bulunursa, bu durumda abdestsizmiş gibi teyemmümle namazını kılar, sonra da namazı iade etmez. Bu Hanbelî mezhebine göredir.
Ebu Hanife, Malik ve Şafi î’ye göre necasetten dolayı teyemmüm yapılmaz.
Bu durumda Ebu Hanife’ye göre namaz kılınmaz, ta ki necaseti temizleyecek şeyi bulana kadar.
İmam Şafiî’ye göre, bu durumda namaz kılınır.Temizleme imanından sonra (o durumda kılınan namazlar) iade edilir.
- Mezhep imamları teyemmümde eli toprağa vurmakta, yeterli sayı konusunda ihtilaf etmişlerdir.
Ebu Hanife’den meşhur rivayet birisi yüz, diğeri kollar için olmak üzere iki vuruştur.
Şafiî mezhebinde esah olan ve nass olarak tesbit edilen rivayet Ebu Hanife’nin rivayeti gibidir. Hatta Ebu Hamid İsferayinî şöyle demiştir:
“İmam Şafiî’nin eski ve yeni görüşü nas olarak iki veya ikiden çok vuruşla; birisi ile yüz, diğeri ile kollar dirseğe kadar mesh edilir, şeklindedir.”

İmam Malik’in iki rivayetinden meşhur olanı bir vurmanın yeterli olduğu şeklindedir. Ahmed b. Hanbel de böyle söylemiştir. Elin parmak içleri ile yüz; ayası ile de kollar meshedilir.