Dört Mezhebe Göre Teyemmüm – 2

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-teyemmum-21 – Suyun namaza başladıktan sonra bulunması durumunda farklı görüşler vardır:
Şafi î’ye göre teyemmümle namaza başlayan kişinin namazı misafirlik hali gibi teyemmümle düşecek cinsten ise suyun bulunması ile namaz bozulmaz, namaza devam eder. Fakat abdest almak üzere namazını bırakması daha faziletlidir.
Malikî’ye göre namazına devam edip bırakmaz, namaz sahihtir.
Hanefî’ye göre teyemmüm bozulur, namazı bırakması gerekir, bulunan suyu kullanarak abdest alır. Ancak namaz cenaze veya bayram namazı ise teyemmüm ve namaz sahihtir, namazı bozmadan devam edip tamamlar.
Hanbelî’ye göre namaz cinsi ne olursa olsun, namaz bozulur.
2 – Mezheplerin hepsine göre teyemmümle namaz kılındıktan sonra su bulunsa o namazın vakti çıkmamış da olsa yeniden namazı kılmak gerekmez.
3 – Teyemmüm (abdest ve gusül gibi) hadesi (abdest veya guslü gerektiren hali) ortadan kaldırmaz. Bu görüş birliği ile böyledir. Zira teyemmüm hadesi ortadan kaldırmış olsaydı, su bulununca geçersiz olmaması gerekirdi. Davud-u Zahirîye göre teyemmüm hadesi ortadan kaldırır, fakat bu zayıf bir görüştür. Malikî ve Şafiî mezheplerine göre bir teyemmüm ile iki farz kılınamaz. Mukim iken de seferî (yolculuk halinde) iken de durum böyledir. Sahabe ve tabiinden bir topluluk da bu görüştedir. Ebu Hanife’ye göre teyemmüm abdest gibidir. Teyemmümü bozan bir şey oluncaya veya su bulununcaya kadar onunla namaz kılınabilir. Sevrî ve Hasan-ı Bas- rî de bu görüştedir.
4 – Mezhepler teyemmümün sahih olması için niyetin şart olduğunda görüş birliği halindedirler. Teyemmümün hadesi sürekli olarak kaldırmayıp ancak namaz kılmayı mümkün kılacak bir durum meydana getirdiğinde dahi ittifak etmişlerdir. Ebu Hanife’den bir başka rivayetle hadesi kaldırdığı ifade edilmiştir.