Dört Mezhebe Göre Temizlik

By | 26 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-temizlik*Namaz, ancak taharet (temizlik) ile sahih olur. Zira bu konu icma ile sabit olmuştur.

*Âlimler, bulunduğu, kullanma imkanı olduğu ve suya başka maksatla ihtiyaç olmadığı sürece taharetin su ile olacağı, suyun bulunmaması veya kullanma imkanının olmaması halinde ise teyemmüm yapılacağı konusunda ittifak etmişlerdir.

*Âlimler, tatlı, tuzlu, acı her çeşit deniz suyunun taharet ve pis şeylerin temizlenmesi konusunda diğer sularla aynı olduğunda da ittifak etmişlerdir. Bu konuda nadir rivayetler vardır.

*Âlimlerden bir kısmı deniz suyu ile abdest alınamayacağını söylemiş, bir kısmı zaruret halinde caiz görmüşlerdir. Bir kısmı deniz suyu varken teyemmüm yapılmasını caiz görmüştür.

*Âlimler taharetin ancak su ile olacağı hususunda ittifak etmişlerdir. İbni Ebi Leyla ve Esamm’dan su dışındaki sıvılarla da taharetin caiz olduğu rivayet edilmiştir.